Psykiskt välmående

Det finns olika modeller för välmående och hälsa inom psykologin och ett som används både inom omvårdnad och medicin är begreppet KASAM (Känsla av sammanhang). Detta är den svenska beteckningen av en teori som skapades av en israelisk medicinsk sociolog, Aaron Antonovsky (1923-1994).  Den engelska beteckningen är Salutogenesis, från latinets salus som betyder hälsa.

I korta drag så ansåg Antonovsky att vi klarar oss genom livet och dess problem genom att tillvaron känns meningsfull, att den går att förstå samt att man känner att man har verktygen för att klara av olika livssituationer.

KASAM kan delas in tre delar:

Ÿ Begriplighet – Att individen har en ordning och struktur som ger hen en förståelse för situationen

Ÿ Hanterbarhet – Erfarenheten eller insikten att man har verktyg för att klara av olika livssituationer

Ÿ Meningsfullhet - Att man har inflytande över situationen och att man är intresserad av det som sker dagligen i ens egna liv...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in