Psykossjukdomar

Psykossjukdomar är ett samlingsord för sjukdomar som präglas av psykoser. Man kan få psykoser utan att ha en psykossjukdom. De kan komma av till exempel fysiska (kroppsliga) sjukdomar eller framkallas av alkohol, narkotiska substanser eller läkemedel. Man kan också vara drabbad av en enstaka psykos, till exempel under en traumatisk upplevelse, utan att ha en psykossjukdom.

En psykos är när hjärnan befinner sig i ett tillstånd som gör att man upplever saker som är frånkopplat från verkligheten. Psykossjukdoma...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in