Schizofreni

Själva termen schizofreni betyder ”kluvet sinne”. Man är splittrad i sina kognitiva förmågor vilket gör att den som är sjuk har svårt att tala och tänka sammanhängande.

Individer med sjukdomen har svårt att skilja på det som är verkligt och det som inte är det. Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen och finns i alla kulturer, även där man inte har så mycket stress. Själva sjukdomen verkar ha funnits i minst två hundra år och den påverkar män och kvinnor lika mycket.

Bara cirka en procent av befolkningen har denna sjukdom och man brukar insjukna mellan 20 och 35 års ålder.

Diagnos och symptom vid schizofreni

För att få diagnosen schizofreni så måste individen ha haft tydliga vanföreställningar, hallucinationer, ostrukturerat tal och beteende i minst en månad och att hela sjukdomsperioden har varat i minst sex månader.

Schizofreni är botbar, ca 25 procent av de som får sjukdomen blir helt återställda inom fyra år. Resterande blir inte helt friska men de mår bättre när de har fått sin behandling.

Schizofrenins tre faser

  1. Första fasen - Sjukdomen kommer smygande och personen känner sig trött, likgiltig och är helt tom på känslor. Man kan plötsligt känna att världen börjar förändras och att någon håller på att förfölja en.  Människor runt omkring individen börja se att personen håller på att dra sig
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in