Stress

Som det nämndes tidigare så finns det olika sorters saker som stressar.  Ett exempel är traumatiska upplevelser som är oförväntade, som att man skulle bli överfallen på en gata. Detta skapar både psykiska och fysiska problem för individen och det blir en stor stress på kroppen, både psykiskt och fysiskt.

Hur vi lyckas kontrollera en situation påverkar också hur stressade vi blir. Vår tro på hur mycket kontroll vi har över en situation påverkar oss lika mycket som den kontroll vi faktiskt har i situationen.

Interna konflikter som är medvetna eller omedvetna kan också utlösa stress. Ett exempel är om man har svårt att acceptera vem man är. Man skapar en inre stress som i lä...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in