Utvecklings­psykologi | Samman­fattning

Utvecklingspsykologin är den gren av psykologin som intresserar sig för vår utveckling - från spädbarnsålder, genom barndomen, ungdomen och vuxenlivet och fram tills att vi dör. Vad händer under livet, vilka aspekter påverkar hur vi utvecklas och vem vi blir, och hur och när blir vi egentligen till en individ? Det här är några frågor som utvecklingspsykologer har sysslat med att hitta svar på.

Läser du just nu om utvecklingspsykologi i gymnasiet, och behöver lite hjälp på traven? Utveclingspsykologi är ett brett område där många teorier ryms. Här diskuteras också ofta arv och miljö och samspelet däremellan - är det vår biologiska sammansättning som styr hur vi utvecklas, är det vår sociala miljö - eller en kombination? Och hur samspelar i så fall dessa två aspekter? 

I den här sammanfattningen tar vi upp följande:

 • Diskussionen kring arv och miljö
 • Anknytning
 • Temperament
 • Identitet
 • Normer och roller
 • Könsidentitet och sexuell läggning
 • Vuxenlivets utmaningar
 • Viktiga utvecklingsteorier av Sigmund Freud, Erik H Erikson, Jean Piaget och Margaret Mahler

Använd den här sammanfattningen som ett uppslagsverk när du ska skriva ett PM eller en fördjupningsuppgift inom utvecklingspsykologi, eller varför inte som instuderingsmaterial inför ett prov? Vi ger dig utförliga förklaringar och konkreta exempel så att du enkelt och snabbt som möjligt ska kunna få bra koll på området utvecklingspsykologi.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Utvecklings-psykologi | Sammanfattning

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-21
  bra förklarat, mycket information och bra struktur
 • 2021-08-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  fick mycket bra vägvisning till mina egna arbeten
 • 2018-08-23
  Skriven av Studerande på Termin 1
  Användbar
 • 2017-02-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra förklarat. informerande tbh