Utvecklingspsykologi | Sammanfattning

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 (4 bedömningar)

Utvecklingspsykologin är den gren av psykologin som intresserar sig för vår utveckling - från spädbarnsålder, genom barndomen, ungdomen och vuxenlivet och fram tills att vi dör. Vad händer under livet, vilka aspekter påverkar hur vi utvecklas och vem vi blir, och hur och när blir vi egentligen till en individ? Det här är några frågor som utvecklingspsykologer har sysslat med att hitta svar på.

Läser du just nu om utvecklingspsykologi i gymnasiet, och behöver lite hjälp på traven? Utveclingspsykologi är ett brett område där många teorier ryms. Här diskuteras också ofta arv och miljö och samspelet däremellan - är det vår biologiska sammansättning som styr hur vi utvecklas, är det vår sociala miljö - eller en kombination? Och hur samspelar i så fall dessa två aspekter? 

Klicka här och få hjälp till utvecklingspsykologi

I den här sammanfattningen tar vi upp följande:

  • Diskussionen kring arv och miljö
  • Anknytning
  • Temperament
  • Identitet
  • Normer och roller
  • Könsidentitet och sexuell läggning
  • Vuxenlivets utmaningar
  • Viktiga utvecklingsteorier av Sigmund Freud, Erik H Erikson, Jean Piaget och Margaret Mahler

Använd den här sammanfattningen som ett uppslagsverk när du ska skriva ett PM eller en fördjupningsuppgift inom utvecklingspsykologi, eller varför inte som instuderingsmaterial inför ett prov? Vi ger dig utförliga förklaringar och konkreta exempel så att du enkelt och snabbt som möjligt ska kunna få bra koll på området utvecklingspsykologi.

Klicka här och få hjälp till utvecklingspsykologi


Användarnas bedömningar av: Utvecklingspsykologi | Sammanfattning

Mest användbara positiva kommentar

1 av 1 tycker att den här bedömningen är användbar

5 5 5 5 5 5

Informerande.

VS.

Mest användbara kritiska kommentar

1 av 1 tycker att den här bedömningen är användbar

5 5 5 5 5 5

Informerande.


1 utav 1 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 12-05-2016

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 1


1 utav 1 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
5 5 5 5 5 5

, 08-12-2015

Informerande.


6 6 6 6 6 6

, 17-02-2017

Bra förklarat. informerande tbh

Skriven av: Elev på Årskurs 9


1 utav 1 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
5 5 5 5 5 5

, 21-03-2016

bra förklarat, mycket information och bra struktur