Anknytning

Med anknytning menar man inom utvecklingspsykologin bandet mellan barn och förälder. Tänk på ett nyfött barn – hen kommer helt naturligt att söka vuxna att knyta an till. Oftast är det föräldern/föräldrarna, men det kan också vara andra viktiga personer om föräldrarna inte finns tillgängliga. Barnet behöver sina vuxna vårdare för att få mat, omvårdnad och trygghet – för att överleva helt enkelt.

Det finns flera olika teorier kring det här med anknytning, som försöker svara på frågor som: Hur anknyter vi och hur påverkar anknytningen oss? Vad händer med ett barn som inte får en bra anknytning till sina föräldrar eller vårdnadshavare? Nedan går vi igenom några av de mest kända teorierna och experimenten kring anknytning.

Anknytningsteori: John Bowlby och Mary Ainsworth

John Bowlby (1907-1990) var en brittisk psykolog och psykiater. Han utvecklade den så kallade anknytningsteorin, som handlar om hur barn knyter an till sina vårdare – och vad som händer i barnet under tiden. Bowlby ansåg att små barns behov att anknyta har biologiska grunder – vi behöver ju hjälp för att överleva under en lång tid i barndomen. Samtidigt har också vuxna en drift att ta hand om och beskydda barn som är i deras närhet.

Närhetssökande och utforskning

Bowlby menade att barnet har två drivkrafter; närhetssökande och utforskning. Det är precis som det låter – närhetssökande är barnets behov av trygghet, skydd och tröst medan utforskning handlar om barnets vilja och nyfikenhet att utforska världen omkring det.

Barn växlar mellan dessa två drifter – och här spelar något man brukar kalla för anknytningens kvalitet in. Anknytningens kvalitet beror på hur pass väl barnets behov av trygghet har blivit mött av de vuxna som barnet anknutit till.

  • Vet barnet med säkerhet att dess behov kommer bli tillfredsställda när det signalerar att det behövs är barnet tryggt anknutet.
  • Vet barnet inte det utan har upplevt att dess behov inte har blivit tillfredsställt, är det otryggt anknutet.

Ett barn som är tryggt anknutet kan utan problem växla mellan sina drivkraft...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in