Anknytning

Med anknytning menar man inom utvecklingspsykologin bandet mellan barn och förälder. Tänk på ett nyfött barn – hen kommer helt naturligt att söka vuxna att knyta an till. Oftast är det föräldern/föräldrarna, men det kan också vara andra viktiga personer om föräldrarna inte finns tillgängliga. Barnet behöver sina vuxna vårdare för att få mat, omvårdnad och trygghet – för att överleva helt enkelt.

Det finns flera olika teorier kring det här med anknytning, som försöker svara på frågor som: Hur anknyter vi och hur påverkar anknytningen oss? Vad händer med et...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in