Temperament

Temperament är vad man brukar kalla våra biologiska och ärftliga tendenser eller benägenheter till att vara, känna och reagera på vissa sätt. Inom utvecklingspsykologin pratar man om temperament som en av de faktorer som kommer göra att din personlighet utvecklas på ett visst sätt. Anknytning är en annan sådan faktor.

Vårt temperament är alltså vårt medfödda sätt att se på världen omkring oss. Kom ihåg att personligheten utvecklas under livet – temperamentet är alltså ett utgångsläge eller en förutsättning, inte en färdig personlighet....

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in