Temperament

Temperament är vad man brukar kalla våra biologiska och ärftliga tendenser eller benägenheter till att vara, känna och reagera på vissa sätt. Inom utvecklingspsykologin pratar man om temperament som en av de faktorer som kommer göra att din personlighet utvecklas på ett visst sätt. Anknytning är en annan sådan faktor.

Vårt temperament är alltså vårt medfödda sätt att se på världen omkring oss. Kom ihåg att personligheten utvecklas under livet – temperamentet är alltså ett utgångsläge eller en förutsättning, inte en färdig personlighet.

Inom temperamentsforskningen brukar man dela upp temperamentet i flera delar – faktorer - och var och en av faktorerna är glidande skalor. På de här skalorna placerar vi oss åt ena eller andra hållet, eller kanske i mitten. Här är några temperamentsfaktorer:

  • Förmåga att skjuta upp tillfredsställelse
    • Precis som det låter så är det här vår förmåga att vänta på belöning.
    • Låt säga att din vän bjuder med dig på en fika, men för att hinna måste du skolka från sista lektionen. Du vet att du behöver gå på lektionen för att få bra betyg – du vill ju komma in på juristprogrammet – men det är så tråkigt och du är riktigt sugen på fika. Hur är din förmåga att skjuta upp tillfredsställelse?
    • Som barn handlar det ofta om enkla saker som att vara tålmodig och vänta till lördag för att få godis, till exempel.
  • Humör
    • Tvärtemot hur vi använder ordet...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in