Bli en individ - identitet och normer

Att hitta sin identitet är något man ofta pratar om i alla möjliga sammanhang – såväl filosofiska som vardagliga eller religiösa. Men vad är egentligen en identitet? Det finns flera olika förklaringar till begreppet identitet. Men sammanfattat kan man säga att det är

  1. En upplevelse av sig själv som unik och avgränsad från andra
  2. Upplevelsen av att man själv står för sina egna tankar och beslut
  3. Kontinuiteten – man känner igen sig i tidigare upplevelser och man kan förutspå hur man kommer vara i framtida situationer

I tonåren funderar många mycket över sin identitet och vem de vill vara. Hur ska vi bete oss, se ut, tänka och känna? Vilka är vi egentligen och passar vi in i samhället omkring oss?

Du kan läsa mer om normer, roller och identitet i den här sammanfattningen om socialpsykologi.

Normer och att spegla sig i andra

Inom socialpsykologin pratar man om att vi blir till i samspel med andra. Varje gång vi är i en social situation så handlar vi och tänker vi – vi skapar vår identitet. Våra relationer blir alltså mycket viktiga, särskilt i tonåren när vi funderar mycket över vilka vi är. Vi tänker på hur andra ser oss – och vår bild av oss själva påverkas av hur vi tror att andras bild av oss själva är.

Roller

Vår identitet är inte bara en sak och inte heller statisk (stillastående eller oföränderlig). Vi beter oss ju till exempel annorlunda i skolan än hemma, och när vi håller föredrag eller när vi tar en kaffe med ett gäng vänner. Vi har många olika roller – och de är alla en del av vår identitet. Exempelvis kan en person ha alla de här olika rollerna samtidigt:

  • Elev
  • Dotter
  • Syster
  • Medlem i kompisgänget
  • Föreläsare
  • Svensk med föräldrar med utländsk bakgrund

Normer

Normer är sociala regler, och de varierar från grupp till grupp och samhälle till samhälle. Normerna speglar vad de flesta människor i en grupp tycker är ett godkänt beteende – de inkluderar allt från hur man beter sig när man...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in