Några utvecklingsteorier

Det finns många olika heltäckande teorier som handlar om hur vi utvecklas under livets gång. De flesta fokuserar helt och fullt på barndomen och ung vuxen-ålder, medan några faktiskt omfattar hela livet.

I de utvecklingsteorier vi ska gå igenom i följande avsnitt kan vi se hur olika teoretiker inom psykologi har valt att hantera olika svårigheter, konflikter och dilemman vi möter i livet. Dessutom ser vi vilka behov de olika teorierna menar styr vår utveckling – vad är viktigt för att vi ska utvecklas på ett bra sätt, och när är de här sakerna viktiga?

Gemensamt för de här utveckling...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in