Erik H. Erikson: Livets åtta faser

Hela livet finns med i den tysk-amerikanska psykologen och socialantropologen Erik H. Eriksons (1902-1994) utvecklingsteori om livets faser. Erikson menade att vi fortsätter utvecklas genom hela livet – det tar inte plötsligt stopp i övre tonåren.

Erikson delade in livet i åtta olika faser - i varje fas möter vi olika utmaningar och upplever en konflikt inom oss, konflikten kan få ett positivt eller negativt utfall.

Det här är Eriksons faser och konflikterna som tillhör varje fas:

  • Spädbarnsåldern (0-1,5 år)konflikten är tillit/misstro – får barnet sina behov av närhet, vård och kärlek tillfredsställda här utvecklar det en grundläggande tillit till omvärlden, får barnet inte sina behov tillfredsställda utvecklar barnet istället en misstro.
  • Småbarnsåldern (1,5-3 år)konflikten är självständighet/tvivel på sig själv – barnet vill utforska sin omvärld, får barnet lov till det utvecklas en självständighet, är vårdnadshavarna däremot överbeskyddande eller otrygga börjar barnet istället tvivla på sig själv, sin förmåga och sitt omdöme
  • Tidig barndom (...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in