Jean Piaget: Adaption och intelligensens olika stadier

Den schweiziska psykologen och pedagogen Jean Piaget (1896-1980) utvecklade teorier under sin karriär som kom att bli av mycket stor vikt för pedagogiken och sättet man tänkte på barns utveckling och intelligens. Piaget menade att vi utvecklas i samspel med världen omkring oss – vi bearbetar information och försöker behärska vår omvärld, och på så sätt utvecklas vårt sätt att tänka.

Adaption genom assimilation och ackommodation

Piaget menade att vårt sätt att tänka hela tiden utvecklas genom att vi hanterar information från omvärlden. Genom att vårt sätt att tänka utvecklas anpassar vi också oss själva till omgivningen – det här kallas för adaption (ett annat ord för anpassning). Piaget förklarar den här anpassningen med hjälp av två begrepp: assimilation och ackommodation.

Assimilation: Nya erfarenheter förs in i den kunskap och de sätt att tänka som man redan har. De nya erfarenheterna passar in, men kunskapen breddas ju samtidigt.

Exempel – Lilla Pers familj har en svart hund, en labrador. Per har lärt sig ordet hund och förstår att familjens hund är en sådan. Dessutom har Pers faster en också en labrador, en brun, som ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in