Margaret Mahler: Anknytning och symbios

Margaret Mahler (1901-1985) var en av de första psykologerna som började utveckla teorier kring anknytning och det som kallas ”objektrelationsteorin” – teorin om barnets relationer till viktiga objekt (andra människor). Andra framstående psykologer inom den här teorin är Melanie Klein och Donald Winnicott. Objektrelationsteorin är en del av det psykodynamiska perspektivet.

Mahler utvecklade en teori kring utveckling som bestod av olika faser. Det som driver utvecklingen framåt genom faserna, menade Mahler, var relationerna till viktiga vuxna omkring barnet. Det här är Mahlers faser:

  • Den autistiska fasen – den allra första spädbarnstiden lever barnet utan att vara medvetet om sin omgivning eller andra, så länge dess behov är tillfredsställda, menade Mahler. Den här delen av Mahlers teori blev starkt ifrågasatt, och hon ändrade den senare.
  • Den symbiotiska ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in