Sigmund Freud: Den psykosexuella utvecklingen

Sigmund Freud (1856-1939), psykologins fader, utvecklade psykologin som vetenskap och en av de mest heltäckande psykologiska teorierna: Psykoanalysen. Inom Freuds teorier ingår den psykosexuella utvecklingen – en teori om hur vi utvecklas från spädbarn till vuxen och vad utvecklingen drivs av.

Freud la stor vikt vid att vi styrs av våra drifter, såsom hunger, sömnbehov och törst. En drift som Freud gav särskilt stor vikt är det han ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in