Hjälp med Religionskunskap

Oavsett vilket program du läser på gymnasiet så ingår minst en kurs i Religionskunskap. Här bekantas du bland annat med olika livsåskådningar och religiösa traditioner runt om i världen, samt deras samspel med kultur och identitet. Du förväntas reflektera över etik och moral, samt ta ställning i viktiga livsfrågor. Detta kan innebära allt från att diskutera frågan kring abort till att undersöka orsakerna bakom religiösa konflikter från olika perspektiv. Dessutom ska du som elev också kunna granska källor som används inom Religionskunskap kritiskt, för att värdera deras trovärdighet och relevans.

Nedan hittar du ett stort antal uppsatser inom Religionskunskap, som alla kan användas som inspiration när du själv ska fördjupa dig i religion och etik. Du hittar bland annat argumenterande texter och tal, fördjupningsarbeten, rapporter, jämförelser och instuderingsfrågor till prov.