Uppsatser i Samhällskunskap

I Samhällskunskap inbjuds du som elev till att undersöka olika sätt som individen och samhället kan anses påverka varandra. Detta kan bland annat innefatta frågor kring jämställdhet, politik, sociala förhållanden, ekonomiska teorier, samhällsstrukturer, mänskliga rättigheter eller miljö – både på lokal, nationell och global nivå. Många gånger förväntas det också att du som elev ska kunna argumentera för olika ståndpunkter, och genomföra en källkritisk granskning av de källor du använder.  

På denna sida på studienet.se har vi samlat uppsatser som är relevanta inom Samhällskunskap, till exempel undersökningar, fördjupningsarbeten, argumenterande texter, argumenterande tal, diskussioner, debattinlägg, analyser och utredande texter. Använd dem gärna som inspirationskälla för dina egna arbeten!

Mer inspiration

I våra guider nedan hittar du mer hjälp och inspiration till dina skoluppgifter i samhällskunskap. Vi hjälper dig med hur du går tillväga för att genomföra en undersökning i samhällskunskap med vår metodguide. Här hittar du allt du behöver veta om kvantitativ och kvalitativ metod, vilken metod som passar bäst för vilken undersökningsfråga, hur du formulerar en bra frågeställning, och mycket mer.

Våra andra produkter i samhällskunskap hjälper dig att få en bra överblick över olika teman. Vi förklarar temana på ett enkelt sätt så att du lättare kan förstå och fördjupa din kunskap.