Sammanfattningar i samhällskunskap

Samhällskunskap är ett brett och intressant ämne. Här får du lära dig om allt som rör samhället, både på individnivå och en bredare samhällsnivå. Vi på Studienet hjälper dig med dina studier, både genom att erbjuda egna sammanfattningar om olika teman, och att ge inspiration gneom goda exempel.

Inspireras av andra

På den här sidan har vi samlat en massa sammanfattningar inom samhällskunskap, både sådana vi på Studienet själva har tagit fram och sådana som andra gymnasieelever har skrivit. Allt som publiceras här hos oss är kvalitetsgranskat av våra ämnesredaktörer och lärare. Du kan därför lita på att du hittar bra och relevant material att inspireras av här.

Ämnet förbereder dig för universitet och högskola

I kurserna i samhällskunskap på gymnasiet läser du bland annat om politiska system, mänskliga rättigheter, krig och konflikter, kriminalitet, grupptillhörighet och identitet, samhällsekonomi och arbetsrätt. Det är många spännande frågor som samsas inom ämnet samhällskunskap.

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämnesområde. Det betyder att det bygger på många olika vetenskaper. Exempelvis ingår sociologi, nationalekonomi, statskunskap och medie- och kommunikationsvetenskap i ämnet samhällskunskap. Det innebär att studierna i gymnasiet gör dig redo för studier inom många olika discipliner på högskola och universitet. 

Vi hjälper dig

Vi på Studienet har själva tagit fram sammanfattningar av olika teman inom samhällskunskapskurserna i gymnasiet. Här hjälper vi dig att öka din förståelse och bredda din kunskap genom att förklara ord och begrepp och ge förslag på hur du kan tänka. Kort sagt ger vi dig en överblick över kursinnehållet i samhällskunskap, som du kan använda både som material att plugga på inför prov, som hjälp när du skriver fördjupningsarbete eller som inspiration till din egen sammanfattning.