Politiska ideologier | Sammanfattning

6 6 6 6 6 6 (3 bedömningar)

Det här är Studienets guide till de politiska ideologierna. Guiden är skriven för dig som kanske har lite svårt att få grepp om vad de olika politiska ideologierna handlar om, och vad man ska ha dem till. Om du tror att du har bra koll på ideologierna, men behöver hjälp med att komma igång att använda dem för en speciell skoluppgift, så har du också kommit rätt. Guiden är skriven på så sätt att du inte behöver läsa från början till slut, utan kan göra nedslag i de olika kapitel som du har mest användning för.

Du som läser samhällskunskap i gymnasiet kan använda den här sammanfattningen som stöd när du ska skriva en uppsats eller ett fördjupningsarbete om politiska ideologier. Du kanske ska skriva om feminism, argumentera för något utifrån liberalismen, eller undersöka vad som fick nationalismen att blomma upp i Europa på 90- och 2000-talet. Eller har du kanske prov om de politiska ideologierna, och vill ha ett överskådligt material att plugga på? Allt detta, och mycket mer, hjälper vi dig med i den här sammanfattningen.

Det första avsnittet handlar om vad en politisk ideologi faktiskt innebär, och vad du kan använda dessa politiska ideologier till. Det handlar bland annat om att de olika politiska ideologierna är bra att använda när du argumenterar, för att få en överblick över den politiska kartan, samt för att kunna analysera texter. Syftet med guiden är bland annat att hjälpa dig att läsa texter och kunna förstå vilken ideologi en text ger uttryck för.

Nästa avsnitt handlar om de tre klassiska ideologierna:

  • Liberalismen
  • Konservatismen
  • Socialismen

I det här avsnittet kommer vi gå igenom de tre klassiska ideologiernas centrala element och kännetecken.

Avsnittet därefter handlar om de “nyare” ideologierna. De här ideologierna, som i och för sig har funnits rätt länge, har uppstått ur de klassiska ideologierna. Ibland kan man kalla dessa ideologier för blandideologier, eftersom de helt enkelt blandar olika ideologier till en ny ideologi. Vi kommer gå igenom socialliberalismen och socialdemokratin, samt nationalismen och feminismen.

I sista avsnittet går vi igenom idéen om ideologiernas död. Vad betyder det att ideologierna är döda? Stämmer det? Om du behöver föra en sådan diskussion - eller bara är nyfiken - kan du läsa mer om det i detta sista avsnitt.

Trevlig läsning!

Klicka här och läs Web-boken nu


Användarnas bedömningar av: Politiska ideologier | Sammanfattning


6 6 6 6 6 6

, 02-05-2016

Mycket bra, tydlig och användbar arbete
Gymnasieelev


6 6 6 6 6 6

, 12-05-2016

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 1


6 6 6 6 6 6

, 18-10-2016

Tack, hjälpte mig mycket

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 1