Blandideologier

Man kan kalla de tre klassiska ideologierna för idealtyper. Alltså, de är “rena idéer” som man kanske inte kan uppnå helt och hållet, men istället välja att inspireras av. Därför kan man säga att politiker idag inte nödvändigtvis bara är inspirerad av en de tre klassiska ideologierna.

I praktiken betyder det att inte finns något land i västvärlden som fungerar helt överensstämmande med någon av tre de klassiska ideologierna. Till exempel finns det någon form av välfärdsstat i de flesta länder. De...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in