Socialdemokrati

Socialdemokratin uppkom som en del av de socialistiska rörelser som uppstod på mitten av 1800-talet. Sedan dess har socialdemokratin rört sig mer och mer i riktning mot liberalismen. Man kan säga att socialdemokratin är socialism med ett liberalt ansikte. Socialdemokrater erkänner det privata näringslivets viktiga roll i samhället, och stödjer ett kapitalistiskt samhälle. De understryker dock vikten av att ha en stark välfärdsstat som omfördelar från rik till fattig.

Socialdemokratin är i många nordvästeuropeiska länder representerat i socialdemokratiska partier. I Danmark finns Socialdemokraterne, i Sverige Socialdemokraterna, i Norge Arbeiderpartiet, i Tys...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in