Vad är socialliberalism?

Socialliberalismen presenteras ofta som liberalism med ett “socialt ansikte” Socialliberalismen kan sägas utgå från liberalismen, med fokus på individens möjligheter och ansvar för att skapa sig ett liv fritt från samhället. Socialliberaler vill dock vanligtvis att samhället ska spela en viktig roll, så att ingen ska “falla igenom”. Om var och en är sin egen lyckas smed i liberalismen, tycker socialliberaler snarare att “var och en är sin egen lyckas med, och om man inte lyckas så står samhället...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in