Ideologiernas död

Ibland hör man vissa säga att ideologierna är döda. Under 1900-talet och 2000-talet så såg världen en kamp mellan ideologierna. På ena sidan stod det kapitalistiska, liberala demokratiska samhället, där USA och en stor del av Västeuropa ingick. På andra sidan fanns bland annat Sovjetunion och Kina, som stod för en slags kommunistisk ideologi. Det var en kamp mellan olika föreställningar om hur samhället bäst organiseras. Idéen om att ideologierna är döda bygger på faktumet att denna stora kamp ä...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in