Klassiska ideologier

Det här avsnittet går igenom de tre klassiska ideologierna: liberalismen, konservatismen och socialismen. De kallas klassiska, eftersom de var de första ideologierna som uppfanns. Man brukar säga att liberalismen kom först, sen konservatismen och till sist socialismen.

En av de första som formulerade en tydlig liberal ideologi var den engelska filosofen John Locke. Han skrev sina viktigaste verk i slutet av 1600-talet. De var en uppgörelse med det engelska enväldet. Utöver John Locke så är även A...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in