Konservatism

Konservatismen är en ideologi där samhällets traditioner står i centrum Ett av de mest kända konservativa slagorden är “förändra för att bevara”. Det man vill bevara är helt enkelt samhällets traditioner, och utveckling ska ske med små och gradvisa förändringar. Konservatismen har stor tilltro till att det samhälle som har uppstått som ett resultat av en lång historisk utveckling, också är ett bra samhälle. Ordningen som finns i samhället ska man helst behålla. Många konservativa menar att människor har ett behov av auktoriteter som de kan vända sig till. Dessa auktoriteter är till exempel familjeöverhuvudet, den starka nationella gemenskapen och en stark stat. På många sätt är samhället alltså ansvarigt för den enskilda människans välbefinnande - samhället kan sägas stå över individen. Konservativa tycker därför, å ena sidan, att det ska finnas en viss omfördelning i samhället - så att de svagaste i samhället är skyddade. Å andra sidan, tycker man, ska staten inte heller ta ifrån majoriteten möjligheten att leva som de vill med respekt för traditionerna. Därför ska graden av omfördelning inte heller vara särskilt stor. Av samma anledning tycker konservativa att den privata egendomsrätten är viktig och ska skyddas.

Konservatismen...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in