Liberalism

Liberalismen är en ideologi där individens rättigheter och möjligheter står i centrum. Ett av de mest kända liberala slagorden är att “var och en är sin egen lyckas smed”, vilket enkelt betyder att en människa är ansvarig för sitt egna liv, sitt egna välstånd och sin egen lycka. Liberaler vill alltså ha ett samhälle där den enskilda individen kan skörda frukten av sitt egna arbete. Det betyder också att liberaler är emot statens inblandning i människors liv. En liberal är därför typiskt emot omfördelning. Om det finns individer som inte lyckas med sina liv så är dessa individer själva ansvariga för det. Detta är centralt för liberalismen: alla människor ska ha samma möjligheter, men alla når inte nödvändigtvis samma resultat. Alla ska ha möjlighet att skaffa sig ett bra liv, men det är inte säkert att alla individer når det resultatet - och så är det!

Liberalismen formulerades för första gången på slutet av 1600-talet av den engelske filosofen John Locke som en uppgörelse med enväldet. ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in