Feminism

Feminismen är en politisk ideologi vars grund ligger i att göra upp med det mansdominerade samhället, det så kallade patriarkatet. Feminismen som ideologi spänner över många olika åsikter. De kännetecknas dock alla av vissa grundläggande idéer:

  1. att samhället diskriminerar kvinnor i förhållande till män
  2. att den här diskrimineringen är orimlig, och
  3. att det ska göras något åt det

Feminister är därför mycket kritiska till fenomen i samhället där kvinnor har det sämre ställt en män. Några exempel:

  • Att män i genomsnitt får en högre lön än kvinnor
  • Att kvinnors kroppar sexualiseras mer än mäns
  • Att män genom våld i hemmet (och i stor skala, till exempel i krig) dominerar kvinnor

En politisk ideologi är både en teori om hur samhället är nu och hur det borde vara (läs mer om det här). Feminister är alltså kritiska till samhällets tillstånd just nu, där ett patriarkat råder som gör att kvinnor behandlas sämre än män, och har mer begränsade möjligheter än män. Men hur tycker de att samhället ska se ut?

Mång...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in