Nationalism definition

Huvudbudskapet i nationalismen är att den nationella gemenskapen är den bästa gemenskapen som människan kan ingå i. Med sin utgångspunkt i denna tanke så menar nationalismen att alla nationer har rätt till sin egen stat. En av de viktigaste uppgifterna för staten är att skydda nationens kulturarv och det som särskiljer nationen från andra nationer. Det betyder också att nationalismen ofta förknippas med främlingsfientlighet.

Det finns nationalistiska drag hos många partier, både på vänsterkanten och högerkanten. Som du har kunnat läsa i den här guiden så sätter konservatismen nationella värderingar högt. Det är också en form av nationalism. När konservatismen är mycket utbredd bland svenska partier, följer nationalismen självklart med.

Sverigedemokraterna är ofta omtalat som ett mycket nationalistiskt parti. Sverigedemokraterna lägger stor vikt vid att skydda det de uppfattar som svensk kultur. Sverigedemokraternas EU-kritiska och invandringskritiska åsikter kan kort och gott ses som utr...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in