Blockpolitik

När man pratar om politiska ideologier brukar man oftast använda sig av höger-vänsterskalan (läs mer om den här). I Sveriges riksdag har det länge funnits en så kallad blockpolitik. Det innebär att politiska partier grupperar sig utefter sin ideologi, och tillsammans utgör block som vill regera landet tillsammans. Partierna använder de här blocken när de går till val, för att tydliggöra för väljarna vilka andra partier de tänker samarbeta med, så att man vet det när man röstar på partiet.

I Sveriges riksdag sitter så många partier att man inte förväntar sig att ett parti ska få en majoritet av rösterna ensamt – därför samarbetar flera partier om makten, för att det ska fungera att bilda en re...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in