Feminism i Sverige

Feminismen går ut på en strävan efter ett rättvist samhälle, där män och kvinnor både ses som jämlika och har samma möjligheter. I Sverige är flera av de partier som sitter i riksdagen uttalat feministiska. Detta gäller framför allt för det rödgröna blocket. Sverige fick till och med ett helt feministiskt parti, Feministiskt initiativ, 2005. De har aldrig kommit in i riksdagen, men har mandat i flera kommuner och landsting i landet.

Som i många andra länder handlade feminismen i Sverige i början av 1900-talet om rösträttsfrågan. Först 1921 får Sverige allmän rösträtt för alla, inklusive kvinnor.

I Sverige har feminismen länge funnits med i partipolitiken och riksdagen. Många pekar på valet 199...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in