Vad är en politisk ideologi?

Det här avsnittet beskriver vad en politisk ideologi är. För att göra detta så kommer vi ge konkreta exempel på vad innehållet i en politisk ideologi kan vara.

En politisk ideologi består av ett antal sammanhängande idéer om hur samhället ser ut, och hur samhället bör se ut. Alltså, en ideologi ska innehålla de här två delarna:

  1. en beskrivning av samhället som det ser ut just nu, och
  2. en önskan om hur samhället ska se ut i framtiden

Om man är liberal hävdar man till exempel att det är orimligt att staten privilegierar vissa människor framför andra, eftersom en liberal menar att alla människor ska behandlas lika. Man har då också en önskan om att staten i framtiden inte privilegierar vissa människor. Alltså önskar en liberal att staten i framtiden behandlade alla människor helt lika.

De här önskemålen om hur samhället ska se ut i framtiden består av några helt grundlä...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in