Välfärdsmodeller | Samhälls­unskap

Läser du just nu om välfärdsmodeller i skolan och vill ha lite hjälp på traven? Då har du kommit helt rätt! Vi på Studienet har här sammanställt en guide som berättar både vad en välfärdsstat är och hur välfärdssamhället fungerar, samt redogör för de olika välfärdsmodellerna. Målet med guiden är att ge dig all hjälp du behöver för att på ett enkelt sätt förstå hur en välfärdsstat fungerar, vilka olika välfärdsmodeller som finns och hur du kan se vilken välfärdsmodell som används i ett visst land.

Målet med den här guiden är att introducera de tre välfärdsmodellerna och de centrala politiska idéer som hör till dessa tre välfärdsmodeller. Eftersom en välfärdsstat (välfärdsmodell) är komplex, med många olika politiska idéer och tankar som ligger bakom hur den fungerar, kommer vi inte att gå igenom de olika politiska ideologierna på djupet här. Det viktiga är att du känner till de centrala tankar som finns bakom de olika typerna av välfärdsstater, samt känner till några av de debatter om välfärdsstaten som förs i dagens samhälle. För en grundligare genomgång av de olika ideologierna, så kan du läsa vår guide över de politiska ideologierna.

De olika avsnitten i guiden handlar om:

 • vad en välfärdsstat är
 • vilka olika välfärdsmodeller som finns och vad de innebär
 • vilken välfärdsmodell som Sverige, USA och Tyskland använder sig av
 • välfärdsstatens olika utmaningar.

Vi ger dig också en sammanfattande tabell över de tre välfärdsmodeller vi beskriver: den generella, den selektiva och den residuala. Dessutom går vi igenom de utmaningar som ekonomerna William Baumol och Adolph Wagner menade att välfärdsstaten står inför.

Syftet med den här guiden är alltså att ge dig en överblick över hur välfärdsstaten är uppbyggd och fungerar, vilka politiska idéer som ligger bakom de olika välfärdsmodellerna samt aktuella diskussioner som förs kring välfärdsstaten. Du kan använda guiden som hjälp till din uppsats i samhällskunskap eller som studiematerial inför ett prov, till exempel. 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Välfärdsmodeller | Samhällskunskap

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-03
  väldigt bra och hjälpsam arbete. en gymnasieelev
 • 2016-04-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra och till stor hjälp
 • 2018-03-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra
 • 2018-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  3