Den tyska välfärdsstaten

I de två föregående avsnitten kan du läsa om vilken typ av välfärdsstat som Sverige och USA passar bäst in på. I Sverige har välfärdsstaten många särdrag som gör att man bäst kan beskriva den som en generell välfärdsstat (du kan läsa mer om det här i avsnittet “Den svenska välfärdsstaten”). I USA så är det tvärtemot tydligt att det handlar om en residual välfärdsstat (du kan läsa mer om det här i avsnittet “Den amerikanska välfärdsstaten”). Hur ser då välfärdsmodellen ut i Tyskland?

I Tyskland finansieras välfärden inte av skatter, som den gör i t ex Sverige och USA. I stället betalar man in en viss del av sin lön till en försäkring. Redan här kan du se i tabellen över de tre välfärdsstaterna att Tyskland skiljer ut sig, och med stor san...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in