Scientologin

Här får du en översikt över scientologin i form av sammenfattning och begrepp som täcker de viktigaste relevanta områdena inom ämnet.

Utdrag

Här kan du läsa ett utdrag ur våra noter om Scientology:

Frälsningsvägen: Bron till total frihet

  • Bron till total frihet (även kallad “fullständig frihet”) är scientologins frälsningsväg och är i praktiken snarast ett slags trappstege.
  • Programmet kallas “bron” eftersom det anses överbrygga den annars oöverbryggbara klyftan mellan människans nuvarande begränsade ställning och den fullständiga friheten.
  • Bron består av en rad steg, som var och ett successivt leder deltagaren närmare det klara stadiet.
  • En deltagare i programmet kallas för en preclear eller PC.
  • Etapperna består av auditering (samtalsterapi och användning av E-meter) samt utbildning och studier av Hubbards skrifter.
  • Vid sidan av auditeringsprocessen följer preclear ett utbildningsprogram i scientologins skrifter och läror.
  • Stegen måste utföras exakt så som Hubbard har beskrivit dem, under ledning av en kvalificerad auditör, för att den förväntade effekten ska uppnås.
  • Även om vem som helst kan läsa Dianetikboken och få ut något av Hubbards skrifter på egen hand, kan fullständig frihet, dvs. frälsning, endast uppnås genom det officiella programmet.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Scientologin

[0]
Inga användarrecensioner än.