Sammanfattning

Kortfattad översikt över scientologin

Fakta

  • Scientologi är en religiös filosofi som utvecklades på 1950-talet av L. Ron Hubbard (1911-1986). Han menade att han genom sina studier hade "upptäckt" scientologins principer.
  • Hubbard hedras inom scientologin. Hans födelsedag är till exempel en helgdag och han anses vara en viktig etisk förebild.
  • Scientologin är en världsomspännande religion som bygger på scientologins religiösa filosofi.
  • Scientologin är en frälsningsreligion, men den bygger inte på någon gudomlig uppenbarelse.
  • Church of Scientology (Scientologikyrkan på svenska) har cirka 100 000-200 000 medlemmar varav cirka 500 i Sverige.
  • Scientologin är sedan år 2000 ett erkänt religiöst samfund i Sverige.
  • Scientologin ser sig själv som den ultimata sanningen, religionernas religion - andra religioner, vetenskaper och filosofier är enligt scientologin bara delvis sanna.
  • Scientologins skrifter utgörs av Hubbards omfattande produktion av andliga texter och föreläsningar.
  • Scientologin och många av dess termer och symboler är registrerade varumärken.

Uppfattningar och praxis

  • Scientologins centrala idé är att människans sanna väsen är en evig, odödlig ande, kallad thetanen, som är fångad i
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in