Stolthet och fördom

Här får du hjälp att analysera romanen Stolthet och fördom av Jane Austen. Förutom detaljerad hjälp för din analys kan du hitta en fullständig sammanfattning av hela boken samt sammanfattningar av enskilda kapitel. Vi ger dig också information om romanens historiska sammanhang och ger dig förslag på hur du kan tolka och sätta den i perspektiv.

Vår analyshjälp bygger på Gun-Britt Sundströms översättning som publicerades av Albert Bonniers förlag 2011.

Presentation av romanen

Titel: Stolthet och fördom (1813)
Författare: Jane Austen
Genre: Roman

Jane Austen (1775-1817) var en engelsk författare. I dag är hon framför allt känd för sina sex stora romaner, som ger en ingående beskrivning och analys av det brittiska samhället vid sekelskiftet 1900, med särskilt fokus på medel- och överklassen på landsbygden. Hennes författarstil kännetecknas av att hon använder humor och ironi, samt att hon fokuserar på realism och samhällskritik.

På Austens tid var det svårt för en kvinnlig författare att publicera böcker i eget namn, så hon publicerade sina verk anonymt. Austens romaner var mycket populära - både under och efter hennes livstid. Professionella kritiker tyckte dock inte mycket om Austens verk under hennes livstid, eftersom de inte passade in i någon av periodens litterära trender.

I slutet av 1800-talet började den akademiska världen uppskatta Austens verk mer och de började betraktas som seriös litteratur. Denna utveckling har fortsatt fram till i dag, eftersom Austens författarskap nu har varit föremål för ett flertal avhandlingar och uppsatser.

Austens verk är också mycket populära utanför den akademiska världen. I dag läses hennes romaner över hela världen, och de har också framgångsrikt adapterats till TV och film flera gånger. BBC:s miniserie från 1995 baserad på Stolthet och fördom var en särskild höjdpunkt bland dessa adaptioner och blev en rungande framgång bland både kritiker och publik.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Stolthet och fördom

[0]
Inga användarrecensioner än.