Analys

Den här analysen av Jane Austens berömda roman Stolthet och fördom hjälper dig att utforska viktiga delar av romanen och öka din förståelse för den. Stolthet och fördom är både en klassisk kärlekshistoria och en sederoman, vilket innebär att berättelsen beskriver de sociala normerna och sederna i en viss samhällsklass.

Vi utforskar romanens komposition: hur intrigen för handlingen framåt, hur handlingen kompliceras av olika händelser och karaktärer, och hur förespeglingar ger oss ledtrådar om hur karaktärerna kommer att agera, medan bakgrundshistorier hjälper oss att få en djupare förståelse för karaktärernas handlingar och motiv.

Vi analyserar också de viktigaste karaktärerna i romanen. Vi undersöker berättelsens huvudpersoner, Darcy och Elizabeth, och ser hur deras stolthet och fördomar gentemot  varandra håller dem isär tills de lyckas övervinna dem och utvecklas som karaktärer. Vi undersöker också platta karaktärer som mr och mrs Bennet, Jane, Bingley och Wickham. 

Vi diskuterar hur den fysiska miljön kombinerar verkliga platser med fiktiva platser och hur handlingen utspelar sig på landsbygden. Den sociala miljön utforskar klasskillnader och social hierarki under Regency-eran. Vi ser också hur det patriarkala samhället som karaktärerna lever i, gör kvinnor beroende av äktenskap och män. Till exempel måste Bennetflickorna gifta sig eftersom de inte har rätt att ärva sin fars egendom och inte kan arbeta för att försörja sig själva.

Vi presenterar därefter en berättare i tredje person som verkar veta allt om karaktärerna, men som är selektiv i fråga om vad han delar med sig av till läsarna. Dessutom kommer vi att se hur berättarens fokus på Elizabeths synvinkel påverkar hur läsaren känner för andra karaktärer. Eftersom Elizabeth till exempel till en början  ogillar Darcy, är vi också benägna att ogilla honom.

Vi analyserar också Jane Austens användning av språk och litterära medel. Austens ton är både realistisk och satirisk. Austens preferens för dialog ger texten en dramatisk stil, medan brev (som Darcys brev till Elizabeth) används för att förmedla både handling och karaktärsbeskrivning.

När det gäller litterära medel är Austen känd för sin användning av humor och ironi som påverkar hur vi uppfattar karaktärerna. Humoristiska passager ger oss en inblick i dumheterna hos karaktärer som Mrs Bennet och Mr Collins. Överdrifter har ofta en komisk och ironisk effekt, särskilt hos Mrs Bennet. Olika bildspråk används ibland för att hjälpa läsaren att visualisera viktiga miljöer eller karaktärer, till exempel Mr Darcys egendom. 

Du kan fördjupa dig i vår fullständiga analys av romanen på de följande sidorna.