Charlotte Lucas

Yttre karaktärisering

Även om Charlotte Lucas är en sekundär karaktär i Austens Stolthet och fördom är hon viktig på grund av den kontrast hon utgör till Elizabeth när det gäller kärlek och äktenskap. Hon är en platt karaktär eftersom hon behåller samma åsikter om män, kärlek och äktenskap under hela romanen. Dessa åsikter och Charlottes sätt att förverkliga dem är dock intressanta.

Hennes yttre karaktärsbeskrivning berättar att hon är Lizzys bästa vän, äldsta dotter till Sir. Williams Lucas, 27 år gammal, vilket var ganska gammalt för en ogift kvinna på den tiden. Berättaren presenterar henne som en ”förståndig, intelligent ung kvinna, omkring tjugosju år.” (s. 25-26). Berättaren antyder också att hon varken är vacker eller rik och att hon kanske skulle förbli ogift, vilket skulle göra henne till en börda för familjen. 

Inre karaktärisering

När det gäller den inre karaktären är Charlotte ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in