Jane Bennet

Yttre karaktärisering

Jane Bennet är en av de viktigare karaktärerna i Stolthet och fördom eftersom hennes relation till både Bingley och hennes syster Lizzy står i fokus. Hon är en statisk, eller platt, karaktär eftersom hon inte förändras särskilt mycket under romanens gång.

Hennes yttre karaktärisering avslöjar att hon är 23 år gammal och den äldsta av systrarna Bennet. Vi kan anta att hennes framtida hemgift vid giftermålet är 1 000 pund eftersom det är vad Elizabeth också kommer att få. I slutet av romanen gifter hon sig med den förmögne Charles Bingley. Hon anses vara den vackraste av systrarna Bennet, särskilt av sin klemande mor.

Inre karaktärisering

Janes inre karaktärsbeskrivning förmedlas både direkt av berättaren och andra karaktärer och indirekt genom hennes handlingar och attityder.

På det hela taget är Jane vacker och godmodig. Hennes vägran att se människors brister och tänka illa om dem är både en dygd och en svaghet. Å ena sidan lyckas hon se det positiva i varje situation och i varje person och försvarar dem vilket får Elizabeth att säga:

”Ja, du har faktiskt alldeles för lätt att tycka om folk över huvud taget. Du ser al...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in