Mr Bennet

Yttre karaktärisering

Mr Bennet är en sekundär karaktär i Austens Stolthet och fördom och är viktig för hans förhållande till sin familj och i synnerhet till sin dotter Elizabeth. Han är en platt karaktär eftersom han agerar på liknande sätt även när omständigheterna förändras under romanens gång. Det mest relevanta exemplet är hans allmänna sarkasm och passivitet; inte ens hans yngsta dotters katastrofala rymning med Wichkam åstadkommer någon bestående förändring hos honom. Han föredrar fortfarande att hålla sig ganska avsides när det gäller familjefrågor.

När det gäller hans yttre karaktärisering äger mr Bennet Longbourns hus och egendom som ger familjen cirka 2 000 pund per år. Han är gift med Mrs Bennet och de har fem döttrar tillsammans. Han är också utbildad och brinner för böcker.

Inre karaktärisering

Den inre karakteriseringen av mr Bennet visar att han är ganska intelligent. Han är dock inte längre kär i sin (mindre intelligenta) fru och tenderar att vara ganska distanserad till de flesta i sin familj, med undantag för Elizabeth. Ungefär halvvägs genom romanen ger Austen läsarna en förklaring till hans karaktär och hans förhållande till sin familj:

Hennes far hade fallit för ungdom och skönhet, och det intryck av glatt humör som ungdom och skönhet brukar ge, och gift sig med en kvinna vars klena förstånd och inskränkthet hade gjort slut på all verklig tillgivenhet efter en mycket kort tids äktenskap. Aktning, respekt och förtroende var borta för alltid, och alla hans förhoppningar om huslig tr...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in