Mr Bingley

Yttre karaktärisering

Charles Bingley är en statisk karaktär som inte förändras under loppet av Jane Austens roman Stolthet och fördom. Han gillar till exempel Jane från början och fortsätter att gilla och älska henne under hela romanen.

Hans yttre karaktärsbeskrivning avslöjar att han är 22 år gammal, är Darcys vän och har två systrar, Louisa och Caroline. Han är rik eftersom han ärvde 100 000 pund vid sin fars död och han kan hyra det storslagna godset Netherfield Park. Han beskrivs som attraktiv på alla sätt och vis: ”Mr Bingley var stilig och belevad, han såg vänlig ut och hade ett lättsamt och otvunget sätt.” (s. 6). 

Inre karaktärisering

Charles Bingleys inre karaktärsbeskrivning förmedlas inledningsvis i kontrast till mr Darcy: ”Bingley blev omtyckt vart han än kom; Darcy väckte ständigt förargelse.” (s. 24). Till skillnad från Darcy kännetecknas Bingley av ”öppenhet, otvungenhet och foglighet” (s.23). Man kan säga att precis som Elizabeth och Jane, som står varandra lika nära, är varandras motsatser, så är Bingley och Darcy det också.

Bingley är...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in