Mr Wickham

Yttre karaktärisering

Mr Wickham är skurken i Jane Austens roman Stolthet och fördom, eftersom hans lögner om att han misshandlats av Darcy komplicerar handlingen. Dessutom rymmer han med Lydia utan att ha för avsikt att gifta sig med henne, vilket - enligt tidens sociala normer - skulle leda till att Lydias rykte förstördes.

Wickhams yttre karaktärsbeskrivning berättar att han är en arméofficer i regementet som kommer till Meryton (den lokala staden). Hans far arbetade för Darcys far och han var gudson till Mr Darcy senior. Tydligen var det meningen att Wickham skulle gå med i kyrkan, men vid Darcy seniors död bad han om sitt arv och hävdade att han ville studera juridik. Det slutade dock med att han spelade bort alla sina pengar. I slutet av romanen är han gift med Lydia Bennet, men han fortsätter att spela om pengar och samla på sig skulder.

Han är också snygg, vilket övertygar många om att han måste vara en respektabel person: ”Han hade ett högst fördelaktigt utseende, ägde alla företräden: vackert ansikte, fin figur och ett mycke...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in