Mrs Bennet

Yttre karaktärisering

Mrs Bennet är en sekundär, platt karaktär i Jane Austens roman Stolthet och fördom, precis som hennes make Mr Bennet. Hennes idéer och beteende förändras inte till följd av handlingen. Hennes mål är fortfarande att gifta bort sina döttrar och hon fortsätter att agera på ganska pinsamma sätt.

Hennes yttre karaktärisering berättar att hon har både en bror och en syster och att hon inte kommer från adelsklassen eftersom hon var dotter till en advokat och inte till en jordägare. Hon gifte sig med Mr Bennet med en hemgift på 4 000 pund och de har fem döttrar tillsammans. I sin ungdom var hon en vacker kvinna, vilket var det som lockade Mr Bennet från början. 

Inre karaktärisering

Mrs Bennets inre karaktärisering tyder på att hon är lättsinnig, saknar gott uppförande och inte ger sina döttrar den utbildning de behöver. Inledningsvis beskrivs hon direkt: ”Hon var en kvinna med klent förstånd, föga kunskap och ständigt växlande humör.” (s....

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in