Komposition

Allmänna aspekter

I Jane Austens roman Stolthet och fördom fokuserar handlingen på hur äktenskap påverkade den adliga medel- och överklassen under hennes egen tid. Romanens handlingsstruktur passar in i den klassiska handlingsstrukturen (exposition, stigande handling, klimax, fallande handling och upplösning), men den kan också analyseras med hjälp av andra handlingsstrukturer, genom att dela upp berättelsen i tre delar, var och en med sin egen handlingslinje. I den senare tolkningen fokuserar en handling på Jane och Bingley, en annan på Lydia och Wickham och den tredje (huvudhandlingen) berör Elizabeth och Darcy.

I det följande kommer vi att ge dig de viktigaste delarna av romanen enligt den klassiska handlingsstrukturen.

Titel

Titeln återspeglar ett huvudtema i romanen. Från början ville Austen ge romanen titeln First Impressions, eftersom Darcy och Elizabeth först missförstår varandra och bildar sig fördomar om varandra. Deras första intryck av varandra förändras i takt med att handlingens fortskrider, och båda börjar respektera och till slut älska varandra.

Austen bestämde sig dock till slut för titeln Sto...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in