Miljö

Tid

Jane Austens roman Stolthet och fördom utspelar sig i Regency England och handlingen utvecklas under nästan två år. Regency-eran anses i allmänhet avse perioden 1811-1820.

Tidsmiljön är ungefär samtida med tiden för publiceringen, eftersom romanen publicerades 1813.

Fysisk miljö

Jane Austen ägnar inte många beskrivningar åt den fysiska miljön. Även om händelserna äger rum på en mängd olika platser beskrivs dessa platser sällan, med det största undantaget är mr Darcys egendom Pemberley, där den fysiska miljön får en särskild betydelse. Austen gör till och med en direkt notering om sitt val och betonar betydelsen av en av de få platser hon beskriver:

Denna bok har inte som syfte att beskriva Derbyshire eller någon annan av de intressanta platser de passerade på vägen dit; Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham och så vidare är redan väl kända. Här skall det endast handla om en liten del av Derbyshire. (s. 290)

Genom denna observation antyder författaren att från Elizabeths resa är det bara Pemberley som är viktigt på grund av vad det avslöjar om den manliga huvudpersonen, mr Darcy.

Den fysiska miljön innehåller referenser till både verkliga platser i England och fantasifulla platser. London, Hertfordshire, Brighton och Derbyshire är verkliga platser i Storbritannien. De gods och andra städer som nämns är dock fiktiva: Longbourn, Netherfield, Meryton, Pemberley, Rosings och Hunsford.

Romanen inleds i Longbourn, som är familjen Bennets eg...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in