Perspektivering

Litterärt perspektiv

Jane Austen skrev de flesta av sina romaner vid sekelskiftet 1800 och 1900 . Ur ett litterärt perspektiv var detta den tid då den engelska litteraturen övergick från romantik till realism Båda dessa influenser kan ses i Stolthet och fördom, som vi nu ska ta dig igenom. Observera att ordet "romantisk" som används i detta stycke inte betyder romantisk i den traditionella betydelsen där det bara har att göra med kärlek och romantik.

Den romantiska perioden inom litteratur och konst (ungefär 1778-1832) kännetecknades av uppror och fokus på personlig frihet och individualitet. Andra centrala idéer var förhärligandet av barndomen och naturens renande inflytande. Det fanns också en stor tro på att utvidga jaget, vilket delvis kan förklara den vikt som romantikerna lade vid känslor. Rörelsen ägde rum i en tid av social oro och nya idéer och var en reaktion mot den "själlösa" rationalism som hade dominerat århundradet innan.

Vi känner igen en del av de romantiska idéerna i Stolthet och fördom. Nästan som en tidig feminist kritiserar Austen kvinnors traditionella beroende av äktenskap för att säkra social ställning och ekonomisk trygghet. Denna upptagenhet av könsroller passar bra ihop med den betoning som många romantiker lade på kvinnors rättigheter: om individen borde befrias skulle detta naturligtvis också omfatta kvinnor. Elizabeth Bennet är också en mycket oberoende, fritt tänkande hjältin...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in