Tolkning

På följande sidor hittar du våra detaljerade förslag till tolkning av Jane Austens Stolthet och fördom.

Romanens huvudteman är stolthet, fördomar, kärlek och äktenskap samt samhällsklass. Alla dessa teman är sammankopplade.

Författaren utforskar dessa teman genom karaktärer, handling och miljö för att förmedla flera kritiska budskap om det samhälle hon lever i. Austen säger sin mening om förhållandet mellan äktenskap och social klass, vår tendens att döma andra och kvinnors beroende av äktenskap för att säkra status och ekonomisk trygghet.

Både teman och budskap kompletteras av några få symboler som dans, vistelse utomhus och de egendomar som karaktärerna äger. Dessa symboler bidrar till vår förståelse av karaktärerna, deras sociala status och hur de känner för varandra.