Budskap

Flera budskap kan utvinnas ur Austens Stolthet och fördom. Som vi nämnde i stycket om kärlek och äktenskap i avsnittet Teman är detta inte bara en roman om hur kärleken segrar över allt. Austens idéer om sociala klasser är för konservativa för det, trots att hon också kritiserar vissa aspekter av det klassamhälle hon levde i.

För det första verkar Austens budskap om förhållandet mellan äktenskap och social klass vara att en viss nivå av social klass alltid bör upprätthållas. Man är inte fri att älska vem som helst, utan man måste följa vissa sociala normer. Ett tydligt exempel på detta är när Austen låter Elizabeth förälska sig i en man som både är rik, har god social status och är en god människa. Detta är det perfekta äktenskapet och bryter inte mot några sociala normer.

Ett annat budskap i romanen är att vi inte ska döma andra för snabbt utifr...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in