Symboler

Få symboler

Austens Stolthet och fördom är inte en av de romaner som svämmar över av symboler (eller andra typer av bilder). Endast ett fåtal föremål och situationer används som symboler, men man kan säga att detta helt enkelt understryker deras betydelse. Som alltid är syftet med en symbol att representera en abstrakt idé och göra den mer levande för läsarna. Symboler är ofta nära kopplade till berättelsens teman.

Husen och egendomarna

Hus och egendomar är symboler för social status i romanen. Longbourn representerar adeln. Där bor familjen Bennet med en ganska blygsam årsinkomst på 2 000 pund. Däremot är Bingleys gods Netherfield en symbol för den rikare överklassen, men eftersom det bara hyrs (och inte går i arv i generationer) tyder det på att ägaren inte tillhör aristokratin. Både Pemberley och Rosings är symboliska för den aristokratiska överklassen, men på motsatta sätt.

Mr Darcys gods, Pemberley, är den viktigaste symbolen i romanen, eftersom de...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in