Teman

Stolthet

Som titeln på Austens Stolthet och fördom antyder är stolthet ett viktigt tema i berättelsen. Som Mary bestämt hävdar är ”den mänskliga naturen är synnerligen benägen för” att vara stolt (s. 28). Vi ser senare att de flesta karaktärerna i romanen kämpar med denna brist, som ofta hindrar dem från att se situationer och människor objektivt.

Konsekvenserna av stolthet utforskas främst genom huvudpersonerna Elizabeth Bennet och Fitzwilliam Darcy. Darcys stolthet är till en början ett resultat av hans tro på sin överlägsna sociala status. Att se sig själv som viktig och sofistikerad leder till att Mr Darcy ser ner på alla som han anser inte tillhör hans sociala krets. Det är därför han vägrar att dansa med Elizabeth på den första balen och till och med talar om henne och andra kvinnor i ganska kritiska ordalag.

Hans stolthet utmanas av att han börjar bli attraherad av Elizabeths intelligens och fysiska utseende. Även om han fortfarande tror att han är överlägsen, blir han förälskad i henne och bestämmer sig så småningom för att be henne gifta sig med honom. Hans frieri är dock fortfarande påverkat av klasstolthet - vilket gör att han förolämpar Elizabeth under frieriet, då han noggrant beskriver alla brister hos hennes släktingar.

Elizabeths stolthet beror främst på att hon tror på sin intelligens och sin förmåga att "läsa människor". Hennes stolthet skadas när Darcy kommenterar hennes utseende och säger att hon bara är "tolerabel", liksom när han talar om hennes sociala underlägsenhet när han friar. Trots detta är Darcy och Elizabeth de enda personerna i romanen som lyckas övervinna sin stolthet och som ett resultat av detta ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in