Straat uppfinner ett språk

I denna analyshjälp får du hjälp att analysere och tolka novellen “Straat uppfinner ett språk”. Novellen är skriven av Wolfgang Kohlhaase och utgiven 2021 i Erfindung einer Sprache und andere Erzählungen.

Vi ger dig en sammanfattning av texten och går igenom de centrala elementen i analysen.  Dessutom får du hjälp med tolkningen. Om du behöver hjälp med att komma igång med din analys, kan du läsa våra arbets- och instuderingsfrågor

Utdrag

Här kan du läsa ett utdrag från analyshjälpen:

Titel

Novellens titel: ”Straat uppfinner ett språk” syftar till en aktiv handling i presens. Att uppfinna ett språk innebär att skapa en kommunikationsväg där ingen sådan finns. I novellen skapar det språk som Straat uppfinner en kommunikationsväg mellan Battenbach och honom. Språket var egentligen ämnat att bli ett verktyg för Battenbach när han ska bege sig till Iran.

Straats uppfunna språk blir till ett maktmedel i hans tillvaro. Genom att regelbundet undervisa Battenbach får Straat privilegiet att vistas i köket under vardagarna. Dessutom får han två tallrikar soppa varje dag. Det gör att han håller sig frisk och mindre känslig för sjukdomar.

Det påhittade språket symboliserar även en form av tillflyktsort. Den blir en frizon i den annars så ansträngande tillvaron. För Straat innebär språket att han får uppleva att han duger något till. Han får använda och utmana sitt intellekt. Dessutom ger honom språket en viss makt. Genom att uppfinna extra svåra ord, kan han straffa Battenbach.

För Straats del blir språket även ett sätt för honom personligen att bemästra den svåra verkligheten. Han konstruerar ordet ”nekör” utifrån den svarta rök han ser komma ur krematorieskorstenarna. (sid. 391) 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Straat uppfinner ett språk

[0]
Inga användarrecensioner än.