Hjälp med Svenska som andraspråk

För dig som inte har svenska som modersmål, erbjuds kurser i Svenska som andraspråk på gymnasiet (istället för kurser i Svenska). Detta innebär att du får en möjlighet att bekanta dig med det svenska språket utifrån dina personliga och språkliga förutsättningar. Genom studier i det svenska språket kan du förbättra din förmåga att kommunicera och uttrycka dig på svenska, samt utveckla färdigheter som är viktiga för integration i det svenska samhället och skapandet av en flerspråkig identitet. På gymnasiet görs detta bland annat genom att du får öva dig i att skriva recensioner, analyser, PM, debattartiklar, noveller och referat på svenska.

När du läser igenom de olika uppsatserna som finns samlade på sidan för Svenska som andraspråk är det viktigt att de bedöms med elevförfattarens språkliga förutsättningar i åtanke. Många gånger kan språkliga förbättringsmöjligheter vägas upp av den nyanserade, kulturella insikt som elevförfattaren med svenska som andraspråk bidrar med.